Reklamácia

1.Doprava a montáž
Kade a sauny dodávame na území celého Poľska a Európy. Zariadenia sú dodávané zmontované. Cena nezahŕňa montáž u zákazníka a napojenie elektrických súčastí (v elektrických modeloch). Tieto činnosti môže vykonávať iba elektrikár s príslušnými povoleniami. Môžeme vám s tým pomôcť – kontaktujte nás.

2.Podklad a miesto inštalácie
Zariadenie je potrebné umiestniť na stabilnom podklade. Neumiestňujte ho priamo na zem.

montáž

3.Údržba
Drevo na kryte by malo byť ošetrené aspoň raz ročne dreveným olejom. Je potrebné použiť olej na konzerváciu tvrdého dreva alebo tepelne ošetreného dreva s ochranou proti UV žiareniu. Ľahký hnedý odtieň poskytuje lepšiu UV ochranu.

Údržba

4.Spotreba vody

Kaďa sa zvyčajne plní pomocou záhradnej hadice pripojenej na prívod vody. Ak sa použije iný zdroj vody, je potrebné zachovať mimoriadnu opatrnosť kvôli možnej mikrobiálnej kontaminácii vody. Prečítajte si pokyny pre hygienu vody a používanie chemických látok.

Stojí za zmienku, že po vstupe jedného dospelého človeka do kade sa hladina vody zvýši o približne 5 cm. Je to objem približne 80l vody. Hladina vody v prázdnych kadiach by mala byť 20 cm pod okrajom. Celkový objem vody na zahriatie sa zníži o približne 200 litrov. Ak sa zaplnia všetky miesta v kadi, takýto objem vody sa preleje cez okraj.

5.Čistenie
Po kúpeli je potrebné vodu vypustiť. Potom je potrebné kaďu prepláchnuť čistou čerstvou vodou. Ak sa voda dlho nemenila, vyčistite vnútro kade, napríklad borovicovým mydlom. Vodu je potrebné odstrániť aj z ohrievača, ak je nainštalovaný.

6.Ohrievač vody
Vždy si prečítajte samostatné pokyny pripojené k ohrievaču, napr. pre piecku na drevo, plynový alebo elektrický ohrievač. Je potrebné ich dodržiavať a brať do úvahy možné riziko zmrznutia zariadenia.

Ak máte otázky, kontaktujte nás cez chat, e-mail office@scandispa.sk alebo na telefónnom čísle 509 846 509.
Vďaka správnej údržbe vám produkty ScandiSpa budú slúžiť dlhé roky. Prajeme vám veľa skvelých kúpeľov!